100+ วลี คำคม สร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ สั้นๆ

บทความ คำคม สร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ Inspiration Quote วลี คำพูด ประโยคเด็ด จากคนดัง คำคมเท่ๆจากหนัง และภาพยนตร์ ความหมายดีๆ พร้อมคำแปลภาษาไทย เพิ่มพลังบวก คิดบวก แคปชั่นคิดบวก สำหรับประกอบการใช้ชีวิต และการทำงาน

แรงบันดาลใจ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เรามองเห็นโลกในแง่ดี คิดบวก และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยคำคมเหล่านี้มักเป็นคำพูดที่มาจากประสบการณ์ตรงของคนดังที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างเหมาะสม มาดูกันเลยค่ะ ว่ามีคำคม หรือ วลี คำพูดไหน โดนใจกันบ้าง

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

“The journey of a thousand miles begins with one step.”
การเดินทางไกลพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว

 Lao Tzu
คำคม แรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

Be yourself; everyone else is already taken.
จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะคนอื่นๆ มีคนเป็นไปหมดแล้ว

-Oscar Wilde

Don’t Stop Until You’re Proud
จงอย่าหยุด จนกว่าคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง

คำคม แรงบันดาลใจ

“Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.”
“จงหันหน้าเข้าหาแสงแดดเสมอ แล้วเงาจะตกอยู่ข้างหลังคุณ”

– Walt Whitman

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.
“เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่ใช่การไม่เคยล้ม แต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้ม”

– Nelson Mandela

The way to get started is to quit talking and begin doing.
“วิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการหยุดพูดและลงมือทำ”

– Walt Disney

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
“อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความงามของความฝันของพวกเขา”

– Eleanor Roosevelt

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.
“ถ้าคุณมองสิ่งที่คุณมีในชีวิต คุณจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าคุณมองสิ่งที่คุณไม่มีในชีวิต คุณจะไม่มีวันรู้สึกพอ”

– Oprah Winfrey

If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail above everyone else’s success.
“ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป แล้วมันล้มเหลว คุณก็จะล้มเหลวเหนือความสำเร็จของคนอื่นๆ”

-James Cameron

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.
“คุณอาจจะบอกว่าฉันเป็นคนเพ้อฝัน แต่ฉันไม่ใช่คนเดียว ฉันหวังว่าสักวันคุณจะเข้าร่วมกับเรา และโลกจะอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว”

-John Lennon

You must be the change you wish to see in the world.
“คุณต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลกนี้”

-Mahatma Gandhi

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.
“จงกระจายความรักไปทุกที่ที่คุณไป อย่าให้ใครมาหาคุณแล้วกลับไปโดยไม่มีความสุข”

-Mother Teresa

The only thing we have to fear is fear itself.
“สิ่งเดียวที่เราต้องกลัว ก็คือ ‘ความกลัว’ของเราเอง”

-Franklin D. Roosevelt

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.
“ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ มีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังได้ มีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้”

-Martin Luther King Jr.

Do one thing every day that scares you.
“จงทำสิ่งที่ทำให้คุณกลัวอย่างน้อยหนึ่งอย่างทุกวัน”

-Eleanor Roosevelt

Well done is better than well said.
“ทำให้ดี ดีกว่า พูดได้ดี”

-Benjamin Franklin

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
“สิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกนี้ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยซ้ำ – เราต้องรู้สึกด้วยใจ”

-Helen Keller

It is during our darkest moments that we must focus to see the light. -Aristotle
“มันคือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเราที่เราต้องโฟกัสเพื่อมองเห็นแสงสว่าง”

-Aristotle

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.
อย่าไปที่ที่เส้นทางอาจนำพาไป จงไปที่ที่ไม่มีเส้นทางและทิ้งร่องรอยไว้

-Ralph Waldo Emerson

You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.
คุณจะเผชิญกับความพ่ายแพ้มากมายในชีวิต แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้

-Maya Angelou

Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined.
จงก้าวไปอย่างมั่นใจในทิศทางของความฝันของคุณ! จงใช้ชีวิตอย่างที่คุณได้จินตนาการไว้

-Henry David Thoreau

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.
ในที่สุด ไม่ใช่จำนวนปีในชีวิตของคุณที่สำคัญ แต่เป็นชีวิตในปีของคุณที่สำคัญ

-Abraham Lincoln

Never let the fear of striking out keep you from playing the game.
อย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะล้มเหลวขัดขวางคุณจากการลงมือทำ

-Babe Ruth

In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love.
ในชีวิตนี้ เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ เราทำได้เพียงแต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

-Mother Teresa

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
ความล้มเหลวมากมายในชีวิตเกิดจากคนที่ไม่รู้ว่าพวกเขาใกล้เคียงกับความสำเร็จเพียงใด เมื่อพวกเขายอมแพ้

-Thomas A. Edison

You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose.
คุณมีสมองอยู่ในหัว คุณมีเท้าอยู่ในรองเท้า คุณสามารถบังคับตัวเองไปในทิศทางที่คุณเลือกได้

-Dr. Seuss

“If life were predictable it would cease to be life and be without flavor.”
หากชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ ชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิตและไม่มีรสชาติ

-Eleanor Roosevelt

“Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.”
ชีวิตคือการสืบเนื่องของบทเรียนที่ต้องใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจ

-Ralph Waldo Emerson

คำคมนี้เป็นคำเตือนใจให้เราเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด เพราะแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้หลายครั้ง แต่เราก็ยังสามารถลุกขึ้นมาและสู้ต่อได้เสมอ

เตือนใจให้เราเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ของเราและใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เพราะความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งในชีวิตเท่านั้น

“Don’t let yesterday take up too much of today.”
อย่าปล่อยให้เมื่อวานมาเบียดเบียนวันนี้มากเกินไป

Will Rogers

ประโยคนี้เป็นคำเตือนใจให้เราปล่อยวางอดีตและโฟกัสที่ปัจจุบัน เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ แต่เราสามารถกำหนดอนาคตของเราได้

หากเรามัวแต่กังวลถึงอดีตหรือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เราจะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันได้ เราจะพลาดโอกาสใหม่ๆ และไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้

ดังนั้น จงปล่อยวางอดีตและโฟกัสที่ปัจจุบัน เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น แต่อย่าปล่อยให้อดีตมาควบคุมชีวิตของเรา

“If you’re going through hell, keep going.”
หากคุณกำลังจะผ่านนรก จงต่อไป

Winston Churchill

ประโยคนี้เป็นคำเตือนใจให้เราไม่ยอมแพ้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด เพราะแม้ว่าเราจะกำลังเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมาย แต่เราจะต้องผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนหากเรายังคงเดินต่อไป

ประโยคนี้ยังเป็นคำเตือนใจให้เราเชื่อมั่นในตัวเองและศักยภาพของเรา เราสามารถทำได้ทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้หากเรามุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่

นี่เป็นประโยคที่ทรงพลังและเป็นคำพูดที่ควรค่าแก่การไตร่ตรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ ที่เรามีสิ่งรบกวนมากมาย และมันง่ายที่จะลืมเลือนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆ

ดังนั้น จงจำไว้เสมอว่าหากคุณกำลังผ่านนรกไป ให้เดินต่อไป อย่าปล่อยให้ความท้าทายและอุปสรรคมาขัดขวางคุณจากการบรรลุเป้าหมายของคุณ จงเชื่อมั่นในตัวเองและศักยภาพของคุณ และจงมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.”
ชีวิตจะหดหรือขยายขึ้นตามสัดส่วนของความกล้าหาญของเรา

Anais Nin

ประโยคนี้มีความหมายว่า ชีวิตของเราจะถูกจำกัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของเรา ถ้าเรากล้าที่จะก้าวออกจากเขตปลอดภัยของเรา ลองสิ่งใหม่ ๆ และเผชิญหน้ากับความท้าทาย ชีวิตของเราจะขยายขึ้นและเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ แต่ถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงและยอมอยู่กับสิ่งที่ปลอดภัย ชีวิตของเราก็จะหดลงและเราก็จะพลาดโอกาสดี ๆ ไป

นี่เป็นประโยคที่ให้กำลังใจและเตือนใจเราให้กล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ อย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย เพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราขยายขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้น

“Nothing is impossible. The word itself says “I’m possible!”
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ขนาดคำนี้เองก็ยังบอกว่า “ฉันทำได้!”

Audrey Hepburn

ประโยคนี้เป็นคำคมที่ให้กำลังใจและเตือนใจเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเรากล้าที่จะมีความคิดฝันและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ไม่ว่าความท้าทายจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม

คำคมนี้ยังสอนเราให้มองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อในตัวเอง ว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ

ประโยคนี้สามารถนำไปใช้ได้ในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตส่วนตัว หรือการทำธุรกิจ ขอเพียงแค่เรามีความคิดฝันและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้เสมอ

“We need much less than we think we need.”
เราต้องการน้อยกว่าที่คิดมาก

Maya Angelou

ประโยคนี้เป็นคำคมโดย Maya Angelou นักเขียนและกวีชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีความหมายว่า เราทุกคนมักจะคิดว่าเราต้องการสิ่งต่าง ๆ มากมายเพื่อที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริง เราต้องการเพียงแค่สิ่งจำเป็นพื้นฐานเท่านั้น เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า และความรัก

การมีสิ่งของมากมายไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขเสมอไป ในทางกลับกัน การมีสิ่งของมากมายอาจทำให้เราเกิดความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้น เพราะเราต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาและปกป้องสิ่งของเหล่านั้น

การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ยึดติดกับสิ่งของมากมายจะช่วยให้เรามีความสุขและสงบสุขมากขึ้น เราจะสามารถใช้เวลาและพลังงานของเราไปกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิต เช่น ครอบครัว เพื่อน ความสัมพันธ์ และการทำสิ่งที่เรารัก

ลองคิดดูว่าเรามีสิ่งของอะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ ลองปล่อยสิ่งของเหล่านั้นไปและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้น แล้วเราจะพบว่าเราต้องการน้อยกว่าที่คิดมาก

“If things go wrong, don’t go with them.”
เมื่อทุกอย่างผิดพลาด อย่าไปเอาด้วยกับมัน

Roger Babson

ประโยคนี้เป็นคำคมโดย Roger Babson ซึ่งมีความหมายว่า เราไม่ควรยอมแพ้หรือปล่อยให้ความล้มเหลวมาควบคุมเรา เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เราควรที่จะลุกขึ้นสู้และพยายามต่อไป

ประโยคนี้ยังสอนเราให้มีความคิดในแง่บวกและมองเห็นโอกาสในความล้มเหลว เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น

“Everything has beauty, but not everyone sees it.”
ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็น

Confucius

ประโยคนี้เป็นคำคมโดย Confucius นักปรัชญาชาวจีนที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความสวยงามในตัวของมันเอง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมองเห็นความสวยงามเหล่านั้น เพราะความสวยงามเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล

บางคนอาจมองเห็นความสวยงามในธรรมชาติ ในศิลปะ ในดนตรี หรือในผู้คน ในขณะที่บางคนอาจมองเห็นความสวยงามในสิ่งที่เรียบง่ายหรือธรรมดาสามัญ

ประโยคนี้สอนเราให้มองโลกในแง่ดีและพยายามมองหาความสวยงามในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา เพราะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจดูไม่สวยงามในสายตาของเรา แต่ก็อาจมีความสวยงามที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้

ลองเปิดใจและมองโลกในมุมที่ต่างออกไป แล้วเราจะพบว่าโลกนี้มีความสวยงามมากกว่าที่เราคิดไว้มาก

“There is no way to happiness – happiness is the way.”
ไม่มีเส้นทางไปสู่ความสุข – ความสุขคือเส้นทาง

Thich Nhat Hanh

คำคมโดย Thich Nhat Hanh พระภิกษุชาวเวียดนาม ซึ่งมีความหมายว่า เราไม่สามารถแสวงหาความสุขได้จากภายนอก เราต้องค้นหาความสุขจากภายในตัวของเราเอง

ความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปถึงได้เมื่อเราบรรลุเป้าหมายหรือได้สิ่งที่เราต้องการ ความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ในแต่ละวัน ในทุกๆ ขณะที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและตระหนักรู้

ประโยคนี้สอนเราให้ปล่อยวางความคาดหวังและความยึดติดกับสิ่งของ ความสำเร็จ หรือบุคคลต่างๆ แล้วหันมาจดจ่อกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะ การใช้ชีวิตอย่างมีสติและตระหนักรู้จะช่วยให้เราเห็นความสวยงามในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา และสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริง

“Whatever you are, be a good one.”
ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร จงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

Abraham Lincoln

คำคมที่ให้กำลังใจและเตือนใจเราให้พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรือทำอะไรอยู่ก็ตาม

ประโยคนี้ยังสอนเราให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน พ่อค้าแม่ขาย หรือแม่บ้าน เราสามารถเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำได้ โดยพยายามทำอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

“Simplicity is the ultimate sophistication.”
ความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขั้นสูงสุด

-Leonardo da Vinci

มีความหมายว่า การทำให้สิ่งที่ซับซ้อนง่ายขึ้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด และเมื่อทำได้สำเร็จแล้วจะเป็นสิ่งที่งดงามที่สุด

ประโยคนี้ยังสอนเราให้ปล่อยวางความยึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และมองเห็นความสวยงามในสิ่งที่ธรรมดา

“Be so good they can’t ignore you.”
จงเป็นคนเก่ง จนพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อคุณได้

Steve Martin

คำคมโดย Steve Martin นักแสดงและนักเขียนตลกชาวอเมริกัน ซึ่งมีความหมายว่า เราควรพยายามพัฒนาความสามารถและทักษะของเราให้เก่งมากจนผู้คนไม่สามารถเพิกเฉยต่อเราได้

ประโยคนี้สอนเราให้มุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำ และพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตาม

เมื่อเราเก่งมากขึ้น เราจะมีโอกาสมากขึ้น ประสบความสำเร็จมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้น

“Act as if what you do makes a difference. It does.”
จงทำตัวราวกับสิ่งที่คุณทำมีความสำคัญ เพราะมันมีความสำคัญจริงๆ

William James

“The only real mistake is the one from which we learn nothing.”
ความผิดพลาดที่แท้จริงคือความผิดพลาดที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย

Henry Ford

ทุกคนย่อมทำผิดพลาด แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีก ความผิดพลาดที่แท้จริงคือความผิดพลาดที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย และปล่อยให้มันมาฉุดรั้งเราไว้

ประโยคนี้สอนเราให้เข้มแข็งและลุกขึ้นจากความผิดพลาด อย่าจมอยู่กับความผิดพลาดและปล่อยให้มันมาควบคุมเรา เราควรใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต

“Positive anything is better than negative nothing.”
เป็นบวกทุกอย่าง ยังดีกว่าเป็นลบที่ไม่มีอะไรซักอย่าง

-Elbert Hubbard

“Try to be a rainbow in someone else’s cloud.”
“จงพยายามเป็นสายรุ้งในเมฆของใครสักคน”

Maya Angelou

ประโยคนี้มีความหมายว่า เราควรพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขและรู้สึกดีขึ้นในวันที่พวกเขากำลังเผชิญกับความยากลำบากหรือความเศร้าโศก

“You do not find the happy life. You make it.”
คุณไม่ได้พบชีวิตที่มีความสุข แต่คุณสร้างมันขึ้นมาเอง

Camilla Eyring Kimball

ความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะหาพบได้จากภายนอก แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาจากภายในตัวของเราเอง

เราสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขได้โดยการพัฒนาความคิดในแง่ดี มีความขอบคุณในสิ่งที่เรามี และใช้ชีวิตอย่างมีสติและตระหนักรู้ เราควรโฟกัสที่สิ่งดีๆ ในชีวิตและพยายามทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

การสร้างชีวิตที่มีความสุขไม่ได้เป็นเรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ ขอเพียงแค่เราพยายามและไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ

“Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory.”
บางครั้งคุณจะไม่รู้คุณค่าของช่วงเวลานั้น จนกระทั่งมันกลายเป็นความทรงจำ

Dr. Seuss
คำคม แรงบันดาลใจ ความทรงจำ

“Happiness depends upon ourselves.”
ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

Aristotle

“Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present.”
เมื่อวานคืออดีต พรุ่งนี้คืออนาคต แต่วันนี้คือของขวัญ นั่นคือเหตุผลที่มันเรียกว่าปัจจุบัน

Bil Keane

“Time moves in one direction, memory in another.”
เวลาเคลื่อนไปในทิศทางเดียว แต่ความทรงจำเคลื่อนไปอีกทิศทาง

William Gibson

ประโยคนี้เป็นคำคมโดย William Gibson นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งมีความหมายว่า แม้ว่าเวลาจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียว แต่ความทรงจำของเราสามารถเคลื่อนไปในอีกทิศทางหนึ่งได้ เราสามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ผ่านความทรงจำของเรา และนำความทรงจำเหล่านั้นมาใช้ในปัจจุบันได้

ประโยคนี้สอนเราให้เห็นคุณค่าของความทรงจำ ความทรงจำเป็นสิ่งที่มีค่าและมีพลัง เพราะมันสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับอดีตและคนที่เรารักได้ ความทรงจำยังสามารถช่วยเราให้เรียนรู้จากอดีตและใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองในปัจจุบันได้

“Lose an hour in the morning, and you will spend all day looking for it.”
เสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้า คุณจะต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันตามหาเวลาเหล่านั้น

Richard Whately

ประโยคนี้เป็นคำคมโดย Richard Whately นักปรัชญาชาวอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า การเสียเวลาไปเพียงเล็กน้อยในตอนเช้า อาจทำให้เราเสียเวลาไปมากขึ้นในระหว่างวัน เพราะเราต้องรีบเร่งทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาที่จำกัด และอาจทำให้เราทำงานได้ไม่ดีพอ

ประโยคนี้สอนเราให้วางแผนการใช้เวลาในตอนเช้าให้ดี และพยายามตื่นนอนให้ตรงเวลา เพื่อให้เรามีเวลาเตรียมตัวและทำสิ่งต่างๆ อย่างไม่เร่งรีบ

“To improve is to change; to be perfect is to change often.”
การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การจะสมบูรณ์แบบคือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Winston Churchill

“Every accomplishment starts with the decision to try.”
“ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่จะลอง”

Brian Littrell

“Every moment is a fresh beginning.”
ทุกช่วงเวลาคือจุดเริ่มต้นที่ดี

 T.S Eliot

“Never regret anything that made you smile.”
อย่าเสียใจกับสิ่งใดก็ตามที่ทำให้คุณยิ้มได้

 Mark Twain
คำคม แรงบันดาลใจ อย่าเสียใจ ยิ้มได้

“Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today.
จงฝันราวกับว่าคุณจะอยู่ตลอดไป ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายวันนี้

 James Dean

มีความหมายว่า เราควรฝันให้ใหญ่และมุ่งมั่นที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริง โดยไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เราควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆ วันและทำสิ่งที่เรารัก เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ประโยคนี้สอนเราให้มีทัศนคติที่ดีและไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ แม้ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวก็ตาม เราควรลุกขึ้นมาสู้ต่อและพยายามต่อไป เพราะเรามีเวลาเพียงไม่มากมายนักในชีวิตนี้ ดังนั้นจงใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าและทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

All limitations are self-imposed.
“ทุกข้อจำกัดล้วนถูกกำหนดขึ้นโดยตัวเราเอง”

 Oliver Wendell Holmes

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
“ชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยาน หากต้องการทรงตัวอยู่ได้ คุณต้องไม่หยุดเคลื่อนที่”

 Albert Einstein

มีความหมายว่า เราต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าเราจะล้มบ้างก็ตาม เพราะความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องลุกขึ้นมาและพยายามต่อไป

คำคมนี้ยังสอนเราให้ปล่อยวางอดีตและโฟกัสที่ปัจจุบันขณะ เราควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆ วันและทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

“Problems are not stop signs, they are guidelines.”
ปัญหาไม่ได้เป็นสัญญาณให้หยุด มันคือแนวทาง

 Robert H. Schiuller

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
ความสำเร็จไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ได้เป็นหายนะ สิ่งสำคัญคือความกล้าที่จะก้าวต่อไป

 Winston Churchill

“Believe you can and you’re halfway there.”
เชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็สำเร็จไปครึ่งทางแล้ว

 Theodore Roosevelt
แรงบันดาลใจ ความเชื่อ

“No matter what you’re going through, there’s a light at the end of the tunnel.”
ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรก็ตาม มีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอ

 Demi Lovato

“What we think, we become.”
เราเป็นสิ่งที่เราคิด

 Buddha

“It is never too late to be what you might have been.”
ไม่เคยสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

 George Eliot

“Happiness often sneaks in through a door you didn’t know you left open.”
ความสุขมักจะแอบเข้ามาทางประตูที่คุณไม่รู้ว่าคุณเปิดทิ้งไว้

 John Barrymore

“Happiness is not by chance, but by choice.”
ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่เราเลือกได้

 Jim Rohn

“Life changes very quickly, in a very positive way, if you let it.”
ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีมาก หากคุณเปิดรับมัน

 Lindsey

“Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.”
“จงหันหน้าเข้าหาแสงแดด และคุณจะไม่เห็นเงา”

 Helen Keller

“If I cannot do great things, I can do small things in a great way.”
หากฉันทำสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้ ฉันก็ทำสิ่งเล็กๆ ด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่ได้

 Martin Luther King Jr.

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.”
ข่าวร้ายคือถึงเวลาที่ต้องบิน ข่าวดีคือคุณเป็นนักบิน

 Michael Altshuler

“Don’t wait. The time will never be just right.”
อย่ารอคอย เวลาที่เหมาะสมจะไม่มีวันมาถึง

 Napoleon Hillf

“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”
ไม่ว่าใครจะบอกคุณอย่างไร คำพูดและความคิดสามารถเปลี่ยนโลกได้

 Robin Williams

“You cannot explore the universe if you think that you are the center of it.”
คุณไม่สามารถสำรวจจักรวาลได้หากคุณคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของมัน

 Joshua Suya Pelicano

“You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.”
คุณไม่สามารถข้ามทะเลได้เพียงแค่ยืนอยู่และจ้องมองน้ำ

 Rabindranath Tagore

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”
ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา 10% และสิ่งที่เราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้น 90%

 Charles R. Swindoll

หัวข้อใกล้เคียง : แคปชั่น คำคม คติสอนใจ สั้นๆ การดำเนินชีวิต เอาไว้เตือนใจตัวเอง

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”
ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาตัวตนของคุณ ชีวิตเกี่ยวกับการสร้างตัวตนของคุณ

 George Bernard Shaw

Rise above the storm and you will find the sunshine.
จงก้าวข้ามพายุไปแล้วคุณจะพบกับแสงแดดที่สดใส

 Mario Fernández
คำคม แรงบันดาลใจ ก้าวข้ามอุปสรรค

“If opportunity doesn’t knock, build a door.”
ถ้าโอกาสไม่ได้มาเคาะประตูคุณ จงสร้างประตูขึ้นมา

 Milton Berle

“Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got.”
ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับคำขอโทษที่คุณไม่ได้รับ

 R. Brault

“It hurt because it mattered.”
มันเจ็บเพราะมันสำคัญ

 John Green

หัวข้อแนะนำ : แคปชั่นเศร้า

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.”
ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณ

 Dalai Lama
แรงบันดาลใจ ความสุข

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.”
ชีวิตนั้นเรียบง่าย แต่เรากลับยืนกรานที่จะทำให้มันยุ่งยาก

 Confucius

“The road to success is always under construction.”
เส้นทางสู่ความสำเร็จกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเสมอ

 Lily Tomlin

“To live is the rarest thing in the world. Most people just exist.”
การใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลก คนส่วนใหญ่แค่มีชีวิตอยู่

 Oscar Wilde

“A person who never made a mistake never tried anything new.”
คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งใหม่ๆ

 Albert Einstein

“A person who never made a mistake never tried anything new.”
คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งใหม่ๆ

 Albert Einstein

“It always seems impossible until it’s done.”
มันมักจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ จนกว่ามันจะสำเร็จ

 Nelson Mandela

“When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed.”
เมื่อเราให้ด้วยความร่าเริงและรับด้วยความสำนึกคุณ ทุกคนก็จะได้รับพร

 NMaya Angelou

“Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear.”
ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่เบื้องหลังความกลัว

 George Addair

“If you have the ability to love, love yourself first.”
ถ้าคุณมีความสามารถที่จะรัก จงรักตัวเองก่อน

 Charles Bukowski
คำคม แรงบันดาลใจ รักตัวเอง

“Either you run the day, or the day runs you.”
คุณจะเป็นฝ่ายวิ่งตามวันเวลา หรือปล่อยให้วันเวลาวิ่งตามคุณ

 Jim Rohn

“The shortest answer is doing.”
“คำตอบที่สั้นที่สุดคือการลงมือทำ”

 Lord Herbert

“Knowledge speaks, but wisdom listens.”
ความรู้พูด แต่ภูมิปัญญาฟัง

 Jimi Hendrix

“Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.”
อย่าร้องไห้เพราะมันจบลง จงยิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้น

 Dr. Seuss

ประโยคนี้มีความหมายว่า เราควรจดจำสิ่งดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับเรา แม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วก็ตาม เราควรมีความสุขที่เราเคยมีประสบการณ์เหล่านั้น และเราควรนำประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้เพื่อเรียนรู้และเติบโต

การจดจำและชื่นชมสิ่งดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับเราสามารถช่วยให้เรามีความสุขและมองโลกในแง่ดีได้มากขึ้น เมื่อเรารู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่เรามี เราจะรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตของเรา เราจะมีความหวังในอนาคตมากขึ้น และเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากขึ้น

หัวข้อแนะนำ : คำคมชีวิตคู่

“No one can make you feel inferior without your consent.”
ไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้ โดยที่คุณไม่ยินยอม

 Eleanor Roosevelt

“Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.”
อย่ากลัวที่จะไปช้า จงกลัวแต่เพียงการหยุดนิ่ง

 Chinese Proverb

“Mastering others is strength. Mastering yourself is true power.”
การเอาชนะผู้อื่นคือความแข็งแกร่ง การเอาชนะตนเองคือพลังที่แท้จริง

 Lao Tzu

“Die with good memories, not with unfulfilled dreams.”
จงตายด้วยความทรงจำที่ดี ไม่ใช่ความฝันที่ไม่สำเร็จ

 Invajy

“Aspire to inspire before you expire.”
จงมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจก่อนที่คุณจะจากไป

 Anonymous

“In the middle of difficulty lies opportunity.”
ท่ามกลางความยากลำบากมีโอกาสซ่อนอยู่

 Albert Einstein

“Goal setting is the secret to a compelling future.”
การตั้งเป้าหมายเป็นความลับสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้น

 Tony Robbins

“Energy and initiative count as much as talent and luck.”
พลังและความคิดริเริ่มมีความสำคัญมากพอๆ กับความสามารถและโชค

 Will Peters

“Goals help you channel your energy into action.”
เป้าหมายช่วยให้คุณนำพลังของคุณไปสู่การลงมือทำ

 Les Brown

“The key to life is not accumulation. It’s contribution.”
ความลับของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การสะสม แต่อยู่ที่การอุทิศตน

 Stephen Covey

“Impossible is for the unwilling.”
ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้

 John Keats

“Dream big and dare to fail.”
ฝันให้ใหญ่และกล้าที่จะล้มเหลว

 Norman Vaughan

“Don’t wish it were easier. Wish you were better.”
อย่าอธิษฐานให้มันง่ายขึ้น จงอธิษฐานให้ตัวคุณเองดีขึ้น

 Jim Rohn

“You miss 100% of the shots you don’t take.”
คุณพลาด 100% ในเป้าที่คุณไม่ได้ยิง

 Wayne Gretzky

ประโยคนี้มีความหมายว่า ถ้าเราไม่กล้าที่จะลองทำอะไรเลย เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลย การล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโต เมื่อเราล้มเหลว เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราและพยายามอีกครั้งในครั้งต่อไป

“We will either find a way, or make one.”
จงหาทาง หรือสร้างทางขึ้นมา

 Hannibal

“Addiction quitting is to stop feeding your addiction.”
การเลิกเสพติดคือการหยุดป้อนอาหารให้กับความติดของเรา

 Invajy

“It is better to fail in originality than to succeed in imitation.”
จงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แม้ว่าจะล้มเหลวก็ยังดีกว่าประสบความสำเร็จในการเลียนแบบผู้อื่น

 Herman Melville

“Success usually comes to those who are too busy looking for it.”
ความสำเร็จมักจะมาหาคนที่มุ่งมั่นแสวงหามัน

 Henry David Thoreau
คำคม แรงบันดาลใจ ความสำเร็จ

You can’t live an exceptional life by being “normal.”
คุณไม่สามารถใช้ชีวิตที่โดดเด่นได้โดยการเป็นคน “ธรรมดา”

 Nick Maley

“I’m a slow walker, but I never walk back.”
“ฉันอาจเป็นคนที่เดินอย่างเชื่องช้า แต่ฉันก็ไม่เคยเดินถอยหลัง”

 Abraham Lincoln

“A wise man will make more opportunities than he finds.”
คนฉลาดจะสร้างโอกาสมากกว่าการรอคอยโอกาส

 Francis Bacon

“There can be glory in failure and despair in success.”
ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ และความสำเร็จอาจนำมาซึ่งความสิ้นหวัง

 Abraham Lincoln

หัวข้อมาแรงแนะนำใกล้เคียง

ขอบคุณข้อมูลจาก
blog.hubspot.comlinkedin.cominvajy.com
ดูเพิ่มเติม

ทีมงาน PAKMUD

Pakmud.com เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่คนไทยให้ความสนใจ ข้อคิด คำคม แคปชั่น จัดอันดับซีรี่ แนะนำหนังน่าดู รีวิวของน่าใช้ แชร์ รูปภาพ ไอเดียแต่งบ้าน สูตรอาหาร แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ แชร์ข่าวสาร สาระ ความรู้ ต่างๆ อัพเดทเทรนด์ฮอตฮิตทั่วโลก ให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวมาแรง
Back to top button