โภชนาการ

โภชนาการเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพ อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น มีส่วนสำคัญต่อการทำงานของร่างกายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจริญเติบโต การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การป้องกันโรค และการรักษาโรค ดังนั้น การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการและความต้องการของร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

โภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดี บุคคลที่มีโภชนาการที่ดีจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ มีภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ดี และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ในทางกลับกัน บุคคลที่มีโภชนาการไม่ดีอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

ในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในหมวดหมู่นี้ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารต่าง ๆ มากขึ้น และเราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพมากขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหาร

Back to top button