แคปชั่นผู้หญิงคิดบวก ยุคใหม่ สวย มีค่า ผู้หญิงสตรอง ภาษาอังกฤษ 2024

แคปชั่นคิดบวก สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ ยิ่งคิดบวก ยิ่งสวย สำหรับผู้หญิงสตรอง และมีความมั่นใจ เพราะยิ่งคิดบวก ยิ่งสตรอง ยิ่งมีค่า ใครที่กำลังมองหาแคปชั่นคิดบวกความหมายดีๆ ห้ามพลาด มีแคปชั่นคิดบวกภาษาอังกฤษสำหรับผู้หญิง ที่มองหาแคปชั่นความคิดดีๆ แคปชั่นพลังบวก ให้ยิ้มได้ กับทุกปัญหา มาลองดูกันเลยค่ะ

แคปชั่นผู้หญิงคิดบวก ภาษาอังกฤษ

I don’t need a king to be a queen. - ฉันไม่ต้องการราชาเพื่อขึ้นเป็นราชินี
I am in the process of becoming the best version of myself.
 - ฉันกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
The happier you are the more beautiful you become. - ยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้น
I am in-charge of how I feel and today I'm choosing happiness. - ฉันรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเอง และวันนี้ ฉันเลือกความสุข
Confidence? I wear it like makeup! - ความมั่นใจเหรอ ? ฉันสวมใส่มันเหมือนกับเมคอัพ
Smile and let everyone know that today, you’re a lot stronger than you were. - ยิ้มและให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้คุณแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหน
Confidence is the most beautiful thing a woman can possess. - ความมั่นใจคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ผู้หญิงจะมีได้
Always remember, you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. - จำไว้เสมอว่าคุณกล้าหาญกว่าที่คุณเชื่อ แข็งแกร่งกว่าที่คุณเห็น และฉลาดกว่าที่คุณคิด
Confidence is the ability to feel beautiful, without needing someone to tell you. - ความมั่นใจคือความสามารถในการรู้สึกสวยงามโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกคุณ
Confidence is one of the sexiest things in women. - ความมั่นใจเป็นสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดอย่างหนึ่งของผู้หญิง
It’s knowing that you're a woman, you’are flawed, and you’re awesome in your own way. - การรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิง คุณมีข้อบกพร่อง และคุณก็ยอดเยี่ยมในแบบของคุณ
One man can change the world but one woman can change the entire universe. - ผู้ชายคนเดียวเปลี่ยนโลกได้ แต่ผู้หญิงคนเดียวเปลี่ยนทั้งจักรวาลได้
Always act like you are wearing an invisible crown. - ทำตัวเหมือนสวมมงกุฎที่มองไม่เห็นอยู่เสมอ
The qualities I most admire in women are confidence and kindness. - คุณสมบัติที่ฉันชื่นชมมากที่สุดในผู้หญิงคือความมั่นใจและความจิตใจดี
A woman cannot be comfortable without her own approval. - ผู้หญิงไม่สามารถสบายใจได้หากไม่ได้รับอนุมัติจากตัวเธอเอง
Go Ahead Tell Me That I'm Not Good Enough Tell Me I Can’t Do It Because I Will Show You Over & Over That I Can! - เอาเลย บอกฉันว่าฉันไม่ดีพอ บอกฉันว่าฉันทำไม่ได้ เพราะฉันจะแสดงให้คุณเห็นซ้ำๆ ว่าฉันทำได้!
แคปชั่นผู่หญิงมีค่า
A woman doesn't need anyone who doesn't need her. - ผู้หญิงไม่ต้องการใครที่ไม่ต้องการเธอ
Doubt can motivate you, so don't be afraid of it. Confidence and doubt are at two ends of the scale, and you need both. They balance each other out. - ความสงสัยสามารถกระตุ้นคุณได้ ดังนั้นอย่ากลัวมัน ความมั่นใจและความสงสัยอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน และคุณต้องการทั้งสองอย่าง พวกเขาสร้างสมดุลให้กันและกัน
I am who I am and your approval isn’t needed. - ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นและไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคุณ
Some call it arrogant, I call it confidence. - บางคนเรียกมันว่าหยิ่ง ฉันเรียกมันว่าความมั่นใจ
Kindness in words creates confidence. In thinking, it creates great ideas but kindness in giving creates love. - ความกรุณาในคำพูดทำให้เกิดความมั่นใจ ในการคิดทำให้เกิดความคิดที่ดี แต่การให้ด้วยใจก่อให้เกิดความรัก
All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure. - สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนี้คือความเขลาและความมั่นใจ แล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
It’s all about confidence and how you feel about yourself. There’s no such thing as a perfect woman. I like imperfections — that’s what makes me unique. - ทุกอย่างเกี่ยวกับความมั่นใจและความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเอง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ฉันชอบความไม่สมบูรณ์แบบ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันไม่เหมือนใคร
You have to fight through some bad days to earn the best days of your life. - คุณต้องต่อสู้ผ่านวันที่เลวร้ายเพื่อรับวันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
Don’t take anything for granted. If you don't believe in yourself, nobody else will. Have a little more confidence. - อย่าถือสาอะไร ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเอง คนอื่นก็ไม่เชื่อ เพิ่มความมั่นใจอีกนิด
Carry with you a cup of confidence today! - พกความมั่นใจไปกับคุณได้แล้ววันนี้!
Born to express, not to impress. - เกิดมาเพื่อแสดงออก ไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจ
It is best to act with confidence, no matter how little right you have it. - ดีที่สุดคือการกระทำด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เพียงเล็กน้อยก็ตาม
There is no limit to what we, as women, can accomplish. - เราในฐานะผู้หญิงสามารถทำอะไรให้สำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัด
Have confidence that if you have done a little thing well, you can do a bigger thing well too. - จงมั่นใจว่าถ้าคุณทำสิ่งเล็กๆ ได้ดี คุณก็สามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน
The most attractive accessory a woman can wear is confidence. - เครื่องประดับที่น่าดึงดูดใจที่สุดที่ผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้คือความมั่นใจ
Smile. It destroys who want to destroy you. - จงยิ้ม. มันทำลายผู้ที่ต้องการทำลายคุณ
When you have confidence, you can do anything.  - เมื่อคุณมีความมั่นใจ คุณจะทำอะไรก็ได้
You may see me struggle, but you’ll never see me quit.  - คุณอาจเห็นฉันลำบาก แต่คุณจะไม่มีวันเห็นฉันล้มเลิก
Nothing is more attractive than quiet confidence. - ไม่มีอะไรน่าดึงดูดไปกว่าความมั่นใจเงียบๆ
แคปชั่นผู้หญิงสตรอง
Kill them with success and bury them with a smile.- ฆ่าพวกเขาด้วยความสำเร็จและฝังพวกเขาด้วยรอยยิ้ม
Nothing is stronger than a woman who is fighting for what she believes in.- ไม่มีอะไรแข็งแกร่งไปกว่าผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เธอเชื่อ
Nothing makes a woman more beautiful than her own belief that she is beautiful. - ไม่มีอะไรทำให้ผู้หญิงสวยไปกว่าความเชื่อของเธอเองว่าเธอสวย
Beautiful things don't ask for attention. - สิ่งสวยงามไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความสนใจ
I found I was more confident when I stopped trying to be someone else’s definition of beautiful and started being my own. - ฉันพบว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเลิกพยายามเป็นคนสวยในนิยามของคนอื่น และเริ่มเป็นตัวของตัวเอง
I love being a girl. I love my identity as female and I would never trade it for the world. Being a girl is truly an amazing thing. - ฉันรักการเป็นเด็กผู้หญิง ฉันรักตัวตนของฉันในฐานะผู้หญิง และฉันจะไม่แลกมันเพื่อโลกใบนี้ การเป็นเด็กผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ
Happy women are the prettiest. - ผู้หญิงที่มีความสุขนั้นสวยที่สุด
Confidence makes you sexy. - ความมั่นใจทำให้คุณเซ็กซี่
Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart. - ความงามไม่ได้อยู่ที่ใบหน้า ความงามคือแสงสว่างในหัวใจ
I’m not beautiful like you. I’m beautiful like me. - ฉันไม่สวยเหมือนคุณ ฉันสวยเหมือนฉัน
I always tried to bring confidence to the game. - ฉันพยายามดึงความมั่นใจมาสู่เกมเสมอ
Like me or hate me, I’d still be this pretty. - จะชอบฉันหรือเกลียดฉัน ฉันก็ยังสวยแบบนี้อยู่ดี
Beauty has so many forms, and I think the most beautiful thing is confidence and loving yourself. - ความงามมีหลายรูปแบบ และฉันคิดว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดคือความมั่นใจและการรักตัวเอง
Nothing is more beautiful than a confident woman. - ไม่มีอะไรจะสวยไปกว่าผู้หญิงที่มั่นใจ
Nothing is more beautiful than a confident woman who doesn’t pretend to be something she’s not. - ไม่มีอะไรจะสวยงามไปกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจที่ไม่เสแสร้งเป็นในสิ่งที่เธอไม่ใช่
To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself. - ความสวยงามหมายถึงการเป็นตัวของตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น คุณต้องยอมรับตัวเอง
A woman is unstoppable after she realizes she deserves better. - ผู้หญิงจะหยุดไม่ได้หลังจากที่เธอตระหนักว่าเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้
It doesn’t matter if thousands of people believe in you, unless you believe in you. - ไม่สำคัญว่าคนนับพันจะเชื่อในตัวคุณ เว้นแต่คุณจะเชื่อในตัวคุณ
You are the only person on earth who can use your ability. - คุณเป็นคนเดียวบนโลกที่สามารถใช้ความสามารถของคุณได้
No matter how you feel, get up, dress up, show up and Never give up. - ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร จงลุกขึ้น แต่งตัว แสดงออก และอย่ายอมแพ้
You were born to be real, not to be perfect. - คุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวจริง ไม่ใช่เพื่อสมบูรณ์แบบ
“Don’t Waste Your Energy Trying to Change Opinions. Do Your Thing, and Don’t Care If They Like It.” - “อย่าเสียพลังงานในการพยายามเปลี่ยนความคิดของคนอื่น ทำสิ่งที่คุณทำและไม่สนใจว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่”
You’re allowed to scream, you’re allowed to cry, but not allowed to give up. - คุณได้รับอนุญาตให้กรีดร้อง คุณร้องไห้ได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ยอมแพ้
Believing in yourself and having confidence gives you outer strength. - การเชื่อมั่นในตัวเองและความมั่นใจทำให้คุณมีความแข็งแกร่งจากภายนอก
I love the person I've become because I fought to become this. - ฉันรักคนที่ฉันเป็นเพราะว่าฉันต่อสู้เพื่อที่จะเป็นสิ่งนี้
Put all excuses aside and remember this: you are capable. - วางข้อแก้ตัวทั้งหมดไว้และจำไว้ว่า: คุณมีความสามารถ
No one can make me feel inferior without my consent. - ไม่มีใครทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยได้หากปราศจากความยินยอมจากฉัน
Life is ten percent what you experience and ninety percent how you respond to it. - ชีวิตคือสิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่คุณสัมผัส และเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่คุณตอบสนองต่อมัน
Never lower your standards for a guy, make him raise his standards for you! - อย่าลดมาตรฐานของคุณสำหรับผู้ชาย ทำให้เขาเพิ่มมาตรฐานของเขาสำหรับคุณ!
Whether you think you can or think you can’t, you are right.- ไม่ว่าคุณจะคิดว่าทำได้หรือคิดว่าทำไม่ได้ คุณคิดถูก
It’s not your job to like me. It’s mine.  - ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะชอบฉัน มันเป็นของฉัน.
I’m not lazy, someone just stole my motivation. - ฉันไม่ได้ขี้เกียจ มีคนขโมยแรงจูงใจของฉันไป
When you have confidence, you can have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things. - เมื่อคุณมีความมั่นใจ คุณก็สามารถสนุกสนานได้มากมาย และเมื่อคุณสนุก คุณก็สามารถทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้
You were given this life because you are strong enough to live it. - คุณได้รับชีวิตนี้เพราะคุณแข็งแกร่งพอที่จะมีชีวิตอยู่
If I am not for myself, who will be? - ถ้าฉันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง แล้วใครล่ะจะเป็น?
I’m not lazy, I’m just on my energy saving mode. - ฉันไม่ได้ขี้เกียจ ฉันแค่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
Don’t look for society to give you permission to be yourself.  - อย่ามองหาสังคมเพื่อให้คุณได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเอง
I’m going to make you proud — talking to myself. - ฉันจะทำให้คุณภูมิใจ — พูดกับตัวเอง
This Is the Year I Will Be Stronger, Braver, Kinder, Unstoppable, And This Year I Will Be great. - ปีนี้เป็นปีที่ฉันจะแข็งแกร่งขึ้น กล้าหาญขึ้น ใจดีขึ้น ไม่หยุดยั้ง และปีนี้ฉันจะยิ่งใหญ่
Nothing can dim the light that shines from within. - ไม่มีสิ่งใดมาบดบังแสงที่ส่องมาจากภายในได้
I’m a slow walker, but I will never walk back. - ฉันเป็นคนเดินช้า แต่ฉันจะไม่เดินถอยหลัง
 I know I am Awesome, so I don’t care about your opinion.!! - ฉันรู้ว่าฉันเจ๋ง ฉันเลยไม่สนใจความคิดเห็นของคุณ!!
 A Queen will always turn pain into power. - ราชินีจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังเสมอ
I may not be the best, but I’m definitely not like the rest. - ฉันอาจไม่ใช่คนที่ดีที่สุด แต่ฉันไม่เหมือนคนอื่นๆ แน่นอน
If you don’t have confidence in yourself, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started. - หากคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเอง คุณก็พ่ายแพ้สองครั้งในการแข่งขันของชีวิต ด้วยความมั่นใจ คุณได้รับชัยชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำ
Love me or hate me, I’m still gonna shine. - รักฉันหรือเกลียดฉัน ฉันยังคงเปล่งประกาย
I am not a one in a million kind of woman. I am one in a lifetime kind of woman. - ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบหนึ่งในล้าน ฉันเป็นผู้หญิงประเภทหนึ่งในชีวิต
I am a strong woman because a strong woman raised me. - ฉันเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเพราะผู้หญิงที่แข็งแกร่งเลี้ยงดูฉันมา
Behind every successful woman is herself. - เบื้องหลังความสำเร็จของผู้หญิงทุกคนคือตัวเธอเอง
I collect smiles and then I give them away. - ฉันรวบรวมรอยยิ้มแล้วส่งมันออกไป
Be yourself because an original is worth more than a copy. 
 - จงเป็นตัวของตัวเองเพราะต้นฉบับมีค่ามากกว่าสำเนา
I’m not normal. I don’t want to be. I don't pretend to be. I'm me and I’m free. - ฉันไม่ปกติ. ฉันไม่อยากเป็น ฉันไม่เสแสร้งเป็น ฉันเป็นฉันและฉันเป็นอิสระ
I’m not fat, god gave me airbags cause I’m precious. - ฉันไม่ได้อ้วน พระเจ้าให้ถุงลมนิรภัยกับฉัน เพราะฉันมีค่า
Never look back. If Cinderella went back to pick up her shoe, she wouldn’t have become a princess. - อย่ามองย้อนกลับไป ถ้าซินเดอเรลล่ากลับไปหยิบรองเท้า เธอคงไม่ได้เป็นเจ้าหญิง
People who repeatedly attack your confidence and self-esteem are quite aware of your potential, even if you are not. - คนที่โจมตีความมั่นใจและความนับถือตนเองของคุณซ้ำๆ นั้นค่อนข้างจะตระหนักดีถึงศักยภาพของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ก็ตาม
Little girls with dreams become women with vision. - สาวน้อยที่มีความฝันกลายเป็นผู้หญิงที่มีวิสัยทัศน์
She believed she could, so she did. - เธอเชื่อว่าเธอสามารถทำได้.
Stay Strong, Make Them Wonder How You’re Still Smiling. - เข้มแข็งไว้ ทำให้พวกเขาสงสัยว่าคุณยังยิ้มอยู่ได้อย่างไร
When you start seeing your worth, you’ll find it harder to stay around people who don’t. - เมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเอง คุณจะพบว่าการอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่านั้นยากขึ้น
Above all, be the heroine of your own life…. - เหนือสิ่งอื่นใด จงเป็นนางเอกในชีวิตของคุณเอง...
A girl should be like a butterfly. Pretty to see, hard to catch. - ผู้หญิงควรเป็นเหมือนผีเสื้อ สวยงาม จับต้องยาก
I love rumours. I always find out amazing things about myself I never knew. - ฉันรักข่าวลือ ฉันมักจะค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับตัวฉันที่ไม่เคยรู้มาก่อน
I love rumours. I always find out amazing things about myself I never knew. - ฉันรักข่าวลือ ฉันมักจะค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับตัวฉันที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ที่มา spadequotes.com / momspark.net


หัวข้อที่คล้ายกัน ใกล้เคียงกับเรื่องนี้

ดูเพิ่มเติม

ทีมงาน PAKMUD

Pakmud.com เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่คนไทยให้ความสนใจ ข้อคิด คำคม แคปชั่น จัดอันดับซีรี่ แนะนำหนังน่าดู รีวิวของน่าใช้ แชร์ รูปภาพ ไอเดียแต่งบ้าน สูตรอาหาร แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ แชร์ข่าวสาร สาระ ความรู้ ต่างๆ อัพเดทเทรนด์ฮอตฮิตทั่วโลก ให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวมาแรง
Back to top button