Internet of things คืออะไร

  • internet of things คืออะไร

    Internet of things หรือ IoT คืออะไร มีองค์ประกอบ อะไรบ้าง

    เมื่อพูดถึงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลและกระทำตามคำสั่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมและปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่า …

Back to top button