Internet of things หรือ IoT คืออะไร มีองค์ประกอบ อะไรบ้าง

Internet of Things คืออะไร มีประโยชน์ยังไง ทำความรู้จักเทคโนโลยีสุดมีประโยชน์ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อพูดถึงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลและกระทำตามคำสั่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมและปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังพูดถึงคือ Internet of things (IoT) เช่น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านมือถือ หรือการตรวจสอบสภาพอากาศในบ้านโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระงานของคุณและช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

Internet of things (IoT)

Internet of things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ กับอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างระบบควบคุมของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายขึ้นในการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านหรือสถานที่อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ.

เครือข่าย Internet of things ที่มารูป Freepik

องค์ประกอบของ internet of things

องค์ประกอบของ Internet of Things (IoT) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

  1. อุปกรณ์ (devices) ที่เชื่อมต่อกันและสามารถส่งข้อมูลและคำสั่งระหว่างกันได้ เช่น มือถือ, ตู้เย็น, อุปกรณ์อัจฉริยะบ้าน เป็นต้น
  2. การสื่อสารและการเชื่อมต่อ (communication) ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Wi-Fi, Bluetooth, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
  3. ฐานข้อมูล (database) ซึ่งเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์และรวมกันเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานได้ เช่น ฐานข้อมูลของบริษัท, ฐานข้อมูลของอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ เป็นต้น

ประโยชน์ของ Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันและส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ซึ่งช่วยให้นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้การใช้งานเป็นไปได้ง่ายขึ้น ลดการใช้ค่าใช้จ่าย และช่วยให้สามารถควบคุมการใช้งานและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมอุณหภูมิของห้องเย็นอัตโนมัติ การควบคุมแอร์และระบบปรับอากาศอัตโนมัติ เพื่อปรับอุณหภูมิให้สมดุล การตรวจสอบสถานะของอาหารในตู้เย็นและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะบ้าน ซึ่งช่วยให้เราสามารถตรวจสอบสถานะของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อลดการใช้พลังงานในขณะที่ไม่อยู่บ้าน หรือหากพูดถึง Smart Home หรือ Smart Farm ก็ล้วนต้องพึ่งพา Internet of Things (IoT) ทั้งสิ้น

อันตรายและข้อควรระวังเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ กับอินเตอร์เน็ตเพื่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้มีความอันตรายในกรณีที่อุปกรณ์นั้นถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกขโมย หรืออุปกรณ์นั้นถูกกระทำการรบกวนได้ ดังนั้น การใช้งาน IoT ควรระมัดระวังและใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่งในการป้องกันความอันตรายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ ควรเลือกซื่อสัตย์และเช็คระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน IoT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความอันตรายในการใช้งาน IoT ในอนาคตนั่นเอง

ดูเพิ่มเติม
Back to top button