ธรรมะสอนใจ

  • พระ ธรรมะ ศาสนากลอนธรรมะ

    กลอนธรรมะ สอนใจ ไพเราะ ให้ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต

    รวม กลอนธรรมะ สอนใจ คติชีวิต กลอนสุภาษิต สำหรับเอาไว้สอนใจ เอาไว้ย้ำเตือนใจ ให้ข้อคิด คติสอนใจ สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิต กลอน ธรรมะ จากพระอาจารย์ พระเกจิ พระดัง ทั่วไทย ที่ได้ให้ ธรรมะสอนใจ เป็นกลอน ที่สัมผัสไพเราะสวยงาม ให้ข้อคิดดีๆ มาดูกันค่ะ รวม กลอนธรรมมะ สอนใจ สุภาษิต คติชีวิต เป็นคนสวย สวยด้วยศีล ไม่สิ้นสวยเป็นคนรวย รวยความดี มากมีค่าเป็นคนเก่ง เก่งอภัย ใจเมตตาเป็นคนกล้า กล้าลดชั่ว กลัวทำเลวพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล ฉลาดทำงานไม่จนทางกาย…ฉลาดทำใจ…ทุกข์กับใครไม่เป็นพระอาจารย์ประสง…

Back to top button