กลอนเกษียณ

  • กลอนเกษียณอายุราชการ

    แจก กลอนเกษียณอายุราชการ เพราะๆ ความหมายดี

    กลอนเกษียณอายุราชการ สำหรับใช้อวยพร ในวันเกษียนอายุราชการ ของข้าราชการอาชีพต่างๆ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือโรงเรียน โรงพยาบาลไหน ที่กำลังมีบุคลากร หรือข้าราชการในหน่วยงานที่กำลังเกษียณ แล้วต้องการใช้ก …

Back to top button